Протокол № 012 від 21 серпня 2013року

Протокол

 

виїзного засідання Громадської ради при Державній службі України

з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

з представниками громадських об’єднань бізнесу Херсонської області

 

                                                                              «21» серпня 2013 року

                                                                               о 10 год. 00 хв.

                                                                              за адресою: площа Свободи, 1

                                                                             II поверх, зал засідань

 

Головував Устинов Є.О., перший заступник голови обласної державної адміністрації

 

Присутні 46 осіб (список додається).

 

   У вступному слові перший заступник голови обласної державної адміністрації Є.О.Устинов зазначив, що підтримка підприємництва належить до пріоритетів держави, зокрема це визначено Законом України від 22 березня               2012 року «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та Урядовою програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Наголосив, що дерегуляція дозвільних процедур та адаптація у підприємницькому середовищі змін до законодавчої та нормативно-правової бази – необхідний фактор для забезпечення ефективної роботи бізнесових кіл. Запропонував питання, які пропонуються до розгляду.

 

   1. Про Громадську раду при Держпідприємництві України та розвиток саморегулювання бізнесу.

  2.Про реалізацію Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» у частині дерегуляції та розвитку підприємництва Херсонської області.

  3.Про забезпечення участі представників малого та середнього бізнесу у формуванні та реалізації державної політики в сфері розвитку підприємництва.

 

   З першого питання Про Громадську раду при Держпідприємництві України та розвиток саморегулювання бізнесу інформував Міхайліді Павло Миколайович - голова Громадської ради при Держпідприємництві України.

  Подякував керівництву обласної державної адміністрації за представлену можливість проведення заходу такого масштабу. Поінформував про головну ціль проведення засідань ради, а саме налагодження зворотного зв’язку між владою та бізнес-колами. Зазначив, що Держпідприємництво України є медіатором між бізнесом і владою, а його робота спрямована на покращення підприємницького середовища у регіонах, зокрема і країні вцілому. Державна служба – регулятор впровадження законодавчих актів, реформ. Підприємництво – один з основних дієвих чинників у розвитку інновацій, сфери зайнятості, а також соціальної інтеграції до Європи. З цієї причини потрібно створити найсприятливіше середовище для малого бізнесу та підприємництва. Активізував увагу на тому, що ми живемо в час перетворень і вони будуть проходить в будь якому випадку, але чи будемо ми приймати участь в цьому процесі залежить тільки від нас самих, нашої активності. Зазначив, що на сьогодні велика увага приділяється саморегулюванню, визначенню регіональних пріоритетів. Громадська рада з питань розвитку саморегуляції при Державному комітеті України є тим ланцюгом, який сприятиме розвитку зазначеного напрямку, виходячи з основних завдань, а саме:

   - забезпечення постійного взаємозв’язку з громадськими організаціями, підприємців;

   - ініціювання та участь в підготовці відповідних законопроектів;

   - представлення інтересів та захист прав підприємців всіх професій, відповідних союзів під час реалізації державної політики саморегулювання професійної та державної діяльності;

   - популяризація політики саморегулювання підприємців та професійної діяльності;

   - проведення професійної, просвітницької діяльності, направленої на розвиток громадського руху підприємництва в напрямку реалізації політики саморегулювання;

     Доповів, що в Україні діє перший бізнес-інкубатор в сфері ЖКХ – «Управитель», який має на меті допомагати студентам та початківцям-підприємцям створювати свій бізнес та впроваджувати проекти з управління багатоквартирними будинками. Інтерактивні лекції, on-line вебинари та професійне супроводження на перших етапах – методи, якими організатори планують залучити на ринок ЖКХ малий та середній бізнес. На сьогодні в країні ведеться реформа в сфері ЖКХ. «Управдом ХХІ» - Всеукраїнський соціально-економічний проект мета якого – сприяння проведенню реформи в вищезазначеній сфері, створення умов для модернізації галузі, розробка та впровадження кращої моделі професійного управління нерухомістю, а також створення системи ефективного взаємозв’язку власників та постачальників житлово-комунальних послуг.

 

   2. СЛУХАЛИ: Про реалізацію Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» у частині дерегуляції та розвитку підприємництва Херсонської області.

 

Інформував Устинов Єгор Олександровичперший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Повідомив, що найактуальнішим питанням розвитку підприємництва в області є покращення функціонування дозвільної системи та сфери надання адміністративних послуг. Зазначив, що відповідно до моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів України Міністерства економічного розвитку та торгівлі України по області за 2012 рік відбулося зростання майже усіх показників сектору малого підприємництва., насамперед середньої заробітної праці на 115,2% більше ніж у 2011 році, чисельність новостворених робочих місць 715.

    Акцентував увагу на тому, що головним інструментом реалізації на місцевому рівні державної політики щодо підтримки малого і середнього підприємництва є регіональні Програми розвитку малого та середнього підприємництва, які розроблені з урахуванням загальнодержавних вимог.

   Наголосив, що одним з важливих питань підтримки підприємництва на сучасному етапі є реформування дозвільної системи та забезпечення видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності. З цією метою 26 квітня 2012 року підписано Меморандум щодо співпраці Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської міської ради у сфері прийому та видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. 

   Зазначив, що на сьогодні в області проводить безперервну діяльність             21 дозвільний центр (у всіх райдержадміністраціях та виконкомах міських рад міст обласного значення).

  Доповів, що найактуальнішим залишається питання реформування системи надання адміністративних послуг. Впроваджується проект «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту». На заходи, щодо створення Центрів надання адміністративних послуг в Херсонській області виділено кошти в сумі             1 млн 434 тис. грн, що складає майже 69 тис.грн на кожну адміністративно-територіальну одиницю області.

   Закликав підприємців до активної співпраці з владою та внесенню конструктивних пропозицій, які мали б не тільки особистий характер, але і були спрямовані на поліпшення економічного рівня регіону.

 

   3. СЛУХАЛИ: Про забезпечення участі представників малого та середнього бізнесу у формуванні та реалізації державної політики в сфері розвитку підприємництва.

 

Інформував Бжезицький Ігор Володимирович - голова регіональної ради підприємців у Херсонській області.

  Зазначив, що головною проблемою неналагодження зв’язку між владою та бізнесом є несистематичність роботи та інертність діяльності підприємницьких кіл області. Здебільшого підприємці звертаються з поточними проблемами (їх теж потрібно вирішувати), але необхідно приділяти більш уваги аналізу діючих норм законодавства й напрацюванню конструктивних ініціатив, наголосив на проблемі ефективності лише лідера громадської організації, а не спілки взагалі. Для діалогу необхідні учасники, але на жаль їх має лише одна сторона, відсутня активність нашої бізнес середи в частині формування державної політики в сфері підприємництва.

Співдоповідач Міхайліді П. М. зауважив, що Держпідприємництвом України реалізується проект «Клуб регіональних лідерів». Мета проекту – створення умов та сприяння підвищенню активності громадського суспільства для участі в формуванні державної політики в сфері розвитку підприємництва. Задачі проекту:

- сприяння громадським організаціям підприємців в будівництві послідовної та системної роботи з представниками центральних та місцевих органів влади при реалізації державної політики в сфері підприємництва;

- формування площадки для конструктивного діалогу між громадою, бізнесом та владою;

- надання учасникам теоретичних знань для будівництва комунікацій та взаємовигідних відносин з метою врівноваження балансу інтересів.

 

Вєтров В.Є. - координатор регіональних експертних груп Громадської ради при Держпідприємництві України доповів, що питанням дерегуляції та розвитку підприємництва займається майже 20 років і може з впевненістю вказати на те, що бізнес розвивається динамічно, а проблеми регіонів однакові. Водночас, там де бізнес активно приймає участь у впроваджені законодавчих актів, де вони супроводжуються, там краще реалізовуються ідеї, працює нормативна база. Наголосив на тому, що практика показує діалог потрібен, але висновки повинен робити кожен не в авральному режимі, а систематично.

 

Обговорення розглянутих питань з учасниками засідання.

 

Токарева В.П. - приватний підприємець м. Херсон наголосила на проблемах підприємців, навантаженість фіскальних органів (отримання різних дозволів, ліцензій, сплата податків, тощо).

 

Бойко М.М. - директор ТОВ «Таврія-Інвест» доповів, що за останні роки відбуваються позитивні зміни в роботі державного апарату, реалізації роботи дозвільних центрів і це в значні мірі сприяє більш оперативній та якісній роботі будівельного бізнесу представником якого він виступає.

 

Кріцак В.М. - громадська організація «Добро» доповіла про проблеми мікробізнесу.

 

Варущик Т.Л. - голова постійної комісії Херсонської міської ради з питань містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин зазначила, що становище малого бізнесу можна поліпшити шляхом впровадження заходів, спрямованих на стимулювання підприємництва, але беззаперечно необхідна ініціатива, знання, гнучкість в новій економіці, приймання дійсних правил гри.

 

Рожков Ю.Г. - директор ПП «Оригінал Авто», м.Херсон, заступник голови координаційної ради зауважив на проблемах бізнесу повернення ПДВ, скорочення терміну з поверхня валютних цінностей.

 

Шмурянов В.М. – заступник начальника ГУ Міндоходів у Херсонській області зауважив, що в цьому році ПНВ проводиться практика автоматичного повернення, але є проблемні суми. На сьогодні боргу по поверненню ПНВ – не має, в одному випадку є повернення, в іншому справа знаходиться в суді.

 

Заключне слово.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації Устинов Є.О. підкреслив, що підсумовуючи результати засідання, ще раз наголошую на те, що потенціал підприємництва може реалізуватися лише через сприятливий бізнес-клімат, створювати який повинні ми з вами разом. Отже, запрошую до співпраці та дякую всім присутнім за плідну роботу.

 

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації -

голова оргкомітету                                                            Є.О.Устинов

Матеріали з поштової скриньки Ради

Документи звернення та рішення ради

Дошка оголошень

 

Про наступні збори Регіональної ради підприємців буде зазначено додатково. Слідкуйте за анонсами нашого сайту.

 


Матеріали форуму малого та середнього бізнесу ВИКЛИКИ НА 2014-2017 роки. Від 10 квітня 2014 року.


 

Новини


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180
Усi новини

План роботи чергових зборів

Партнери Ради

121     

122

Хор